Fizykoterapia

Przyjazd

arrivalCalendar

Wyjazd

departureCalendar

GALWANIZACJA

Galwanizacja – zabieg fizykalny z działu elektroterapii wykorzystujący lecznicze działanie przepływającego między odpowiednimi elektrodami prądu stałego. Galwanizacja ma zastosowanie w leczeniu przewlekłych zapaleń nerwów, porażeń, nerwobólów i zaburzeń krążenia. Działa kojąco na nerwy czuciowe a pobudzająco na nerwy ruchowe. Galwanizacja jest to zabieg polegający na działaniu prądu stałego na organizm. Do tego zabiegu niezbędne są podkłady z flaneli lub gazy, które zwilżone ciepłą wodą mają na celu zmniejszenie oporu skóry na ten rodzaj prądu, a także zabezpieczenie skóry przed niekorzystnymi zjawiskami elektrolitycznymi pomiędzy skórą a elektrodą. Po umocowaniu elektrod zwiększa się natężenie prądu do momentu odczucia przez pacjenta przyjemnego mrowienia („igiełek”, „delikatnej pokrzywki”). Odczucie to nie powinno być ani nieprzyjemne, ani bolesne. Po zabiegu, w miejscu przymocowania elektrod będą widoczne na skórze zaczerwienienia, co jest objawem normalnym i powinny całkowicie ustąpić do kilku godzin po zabiegu.

DIADYNAMIK

Zabieg polega na stosowaniu prądu o małej częstotliwości o działaniu przeciwbólowym, zwiększającym ukrwienie. Główne zastosowania to: leczenie zespołów bólowych, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, nerwobólów, zapalenia okołokostnych i chorób zwyrodnieniowych stawów. Diadynamik – jest to działanie prądu galwanicznego i nałożonego na ten prąd prądu impulsowego, zabieg polegający na zastosowaniu prądów małej częstotliwości, w postaci „prądów impulsowych”. W zabiegu wykorzystuje się szereg ich leczniczych właściwości: zmniejszenie napięcia mięśniowego, złagodzenie bólu, miejscowe przekrwienie tkanek, przyrost masy mięśniowej.

JONOFOREZA

Jonoforeza to zabieg polegający na wprowadzeniu leku w postaci zjonizowanej do tkanek ciała pacjenta za pomocą prądu stałego. Powoduje zmiany pobudliwości nerwów i mięśni oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych. Jonoforeza – czyli połączenie galwanizacji z wprowadzaniem leku przez skórę przy pomocy prądu. Wnikanie jonów leków odbywa się poprzez ujścia i wyprowadzenia gruczołów łojowych i potowych. Jony po wniknięciu gromadzą się na granicy pomiędzy skórą właściwą a tkanką podskórną skąd następnie lek jest rozprowadzany po całym organizmie za pomocą układu krwionośnego. Koncentracja elektronów jest największa pod elektrodą czynną.

LASEROTERAPIA

Laser podczerwieni jest zabiegiem wykonywanym skupioną wiązką promieni podczerwonych. Stosuje się go w przewlekłych i podostrych stanach zapalnych stawów, tkanek okołostawowych i skóry celem przyspieszenia regeneracji. Lasery biostymulacyjne to lasery małej mocy nie przekraczającej kilkudziesięciu miliwatów. Promienie wytwarzane przez laser tego typu wykazują właściwości lecznicze, wśród których można wymienić likwidowanie stanów zapalnych, działanie przeciwbólowe, regenerujące komórki i tkanki, usprawniające przemianę materii. Działanie lecznicze i przeciwbólowe lasera biostymulacyjnego polega na wywołaniu drgań atomów w naświetlanych komórkach i tkankach.

LAMPA SOLLUX

Lampa sollux to lampa elektryczna przeznaczona do wykonywania zabiegów ciepło-leczniczych i światłoleczniczych. Zabieg polega na naświetlaniu promieniami podczerwonymi i widzialnymi. Stosowana z filtrem niebieskim działa przeciwbólowo, z czerwonym łagodzi stany zapalne i przyśpiesza gojenie ran. Promieniowanie podczerwone emitowane przez Lampę Sollux dostaje się głęboko pod skórę, dzięki czemu pobudzony zostaje układ krwionośny. Powoduje to wzmożone ukrwienie, naczynia krwionośne rozszerzają się, w konsekwencji czego naświetlane miejsce otrzymuje więcej substancji odżywczych i szybciej wydala elementy szkodliwe. Lampa Sollux hamuje rozwój niektórych chorób i schorzeń oraz pomaga w procesie ich leczenia. W poważnych przypadkach konsultacja z lekarzem jest niezbędna. Jest również bardzo przydatna dla sportowców, w leczeniu różnorodnych kontuzji.

LAMPA BIO-V

Zabieg polega na naświetlaniu spolaryzowanym liniowo światłem, które podwyższa aktywność energetyczną błony komórkowej, pobudza to procesy komórkowej przemiany materii. Pomaga przy alergicznycj schorzeniach dróg oddechowych, astmie, dyskopatii, miażdżycy, osteoporozie, przewlekłych obturacyjnych chorób płuc, przewlekłych zapaleniach błony śluzowej, jamy nosowej, gardła, krtani i tchawicy, pylica płuc, rozstrzenie oskrzeli.

TONOLIZA

Tonoliza to zabieg polegający na stymulowaniu mięśni spastycznych, zmniejszający napięcie porażonych mięśni. Tonoliza jest metodą elektrostymulacji dwukanałowej, która przez torowanie proprioceptywne ma za zadanie przywrócenie fizjologicznej równowagi pobudzenia włókien mięśniowych. Stosuje się ją przy dysfunkcjach Centralnego Układu Nerwowego, gdzie dochodzi do porażenia spastycznego mięśni. W tonolizie stymuluje się mięśnie porażone spastycznie krótkim impulsem trójkątnym o wysokim natężeniu. Wywołuje się w ten sposób ich silny skurcz i następujące po nim rozluźnienie. Naprzemienna praca mięśni zginaczy i prostowników wymuszona przepływem prądu prowadzi w efekcie do odtwarzania mechanizmu odruchowego i przywracania równowagi fizjologicznej porażonych mięśni.

INTERDYN

To prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością. Powstają w wyniku interferencji w tkankach dwóch prądów przemiennych średniej częstotliwości o przebiegu sinusoidalnym. Właściwości lecznicze: działanie przeciwbólowe, pobudzanie do skurczu mięśni szkieletowych, poprawa odżywiania tkanek. Interdyn (prądy interferencyjne Nemetza) to prądy podobne do diadynamicznych ale silniejsze i przyjemniejsze w odczuciu przez pacjenta. Związane jest to z tym iż te prądy łatwiej pokonują opór skóry. Działanie biologiczne interferencji zależy od częstotliwości: 0-10Hz – pobudzająco, wywołują skurcze pojedynczych mięśni, 25-50Hz-pobudzająco, aktywują układ motoryczny i zwiększają przekrwienie, 50-100Hz – polepszają ukrwienie tkanek, zmagają przemianę materii, przeciwbólowo, 0-100Hz- działanie wszystkich powyższych. W zabiegu tym stosuje się dwa obwody prądów średniej częstotliwości, dzięki czemu prądy te się wzmacniają lub osłabiają -ulegają zdudnieniu. W związku z tym stosuje się cztery elektrody, które powinny krzyżować się w miejscu zabiegowym. 

ULTRADŹWIĘKI

Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości drgań powyżej 20 kHz. Mają właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, przekrwienne – rozszerzające naczynia krwionośne, zmniejszające napięcie mięśniowe. Ultradźwięki stosuje się w zespołach bólowych, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów. Ultradźwiękami nazywa się drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. W lecznictwie znajdują zastosowanie ultradźwięki o częstotliwości 800, 1000 i 2400 kHz. Działanie ultradźwięków obejmuje cały organizm. Poprzez nadźwiękawianie okolic korzeni, splotów czy zwojów nerwowych można drogą odruchową uzyskać zmiany w odległych narządach i układach ustroju. Uzyskuje się również efekty wskazujące na stymulację autonomicznego układu nerwowego.

ELEKTROSTYMULACJA

Elektrostymulacja to zabieg, w którym wykorzystuje się prąd impulsowy służący do stymulacji mięśni i nerwów. Wykorzystywana jest w ortopedii, neurologii i reumatologii oraz medycznej rehabilitacji różnych stanów chorobowych mięśni i nerwów. Elektrostymulacja mięśni to zabieg elektroleczniczy, zwany także elektrogimnastyką, mający na celu wywołanie reakcji motorycznej mięśnia lub grupy mięśni. Efekt ten może być osiągnięty dzięki dostatecznie szybkiej zmianie natężenia prądu zarówno stałego jak i zmiennego o różnej częstotliwości, szerokości oraz kształcie impulsu. Celem elektrostymulacji jest reedukacja utraconej funkcji mięśnia lub grupy mięśni, zwiększenie siły i wytrzymałości, podniesienie lub obniżenie napięcia mięśni, przez poprawę krążenia, zabezpieczenie przed atrofią, przez poprawę lokalnego krążenia i podniesienie temperatury, zmniejszenie obrzęków lub rozgrzewka, zmniejszenie spastyczności. Elektrostymulacja polega na stymulacji pracy mięśni za pomocą prądu.

TENS

TENS – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation) stanowi przydatną metodę leczniczą z zakresu medycyny fizykalnej w schorzeniach, których pierwszoplanowym objawem staje się ból. Zabiegi wykonywane metodą TENS prowadzi się urządzeniami generującymi prądy impulsowe o niskich częstotliwościach ( 1 – 150 Hz) i specyficznej charakterystyce, które na organizm pacjenta przenoszone są poprzez skórę za pomocą elektrod naskórnych. Dodatkowo wykorzystuje się zdolność prądu impulsowego o częstotliwości 100 – 200 Hz, do wywołania relaksacji mięśni szkieletowych. TENS stymuluje układ nerwowy, który przenosi informacje regulujące pracę organizmu. Docierają one do mózgu drogami wstępującymi. Drogami zstępującymi, mózg wysyła polecenia do wszystkich narządów, tkanek i komórek. Jeżeli wskutek urazu, ucisku, zwyrodnienia, zrostów pooperacyjnych, chorób nerwów, nerwy nie przewodzą prawidłowo bodźców, to mózg, albo nie otrzymuje bieżącej informacji o tym co dzieje się z organizmem albo też, nie może przesłać odpowiedniego polecenia.

PRĄDY KOTZA

Prądy Kotza to prądy impulsowe średniej częstotliwości wykorzystywane do celów terapeutycznych. Stymulacja wg. Kotza służy do wzmocnienia siły mięśniowej i zwiększenia masy mięśniowej. Prądy impulsowe średniej częstotliwości są dziełem Rosjanina Kotza, a dotyczy to generatora prądu o średniej częstotliwości (2500Hz) zmodulowanej do częstotliwości niskiej z zaznaczonymi efektami pobudzenia ruchowego. Stymulacja wg Kotza (tzw. rosyjska) wykorzystywana jest do: odbudowy napięcia mięśniowego jako skutek urazu lub operacji, zwiększenia siły mięśniowej w sporcie i rehabilitacji, może przyczynić się do przywrócenia właściwych proporcji – rozkładu włókien mięśniowych o charakterze tonicznym, oraz poprawę ruchomości w stawach. Wynikiem zastosowania prądów pobudzających motorycznie jest precyzyjne wywołanie skurczów głębiej położonych włókien mięśniowych. Prądy Kotza działają na zależne napięciowo kanały wapnia, stymulując otwieranie kanałów i wysyłani kationów wapnia do miejsc połączenia mięśnia z synapsami nerwowymi. Obecność Ca inicjuje otwarcie kanału chemicznego acetylocholiny, która wnika do zakończeń nerwowych.

PRĄDY TRAUBERTA

Prądy Trauberta to prąd o kształcie prostokątnym, który wywołuje tężcowe skurcze mięśni szkieletowych a w ich następstwie zmniejszenie napięcia mięśniowego. Znajduje zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych, bólów mięśniowych oraz chorobie zwyrodnieniowej stawów. Prądy Trauberta to zabieg, w którym wykorzystuje się przerywany prąd galwaniczny o prostokątnym kształcie impulsu i stałych parametrach. Działa silnie bodźcowo, zmniejszając odczucie bólu i poprawia krążenie. Prądy te stosuje się w różnych zespołach bólowych i przy zaburzeniach krążenia obwodowego. Po przetestowaniu różnych rodzajów prądów, Trabert głównie stosował w terapii ciągły łańcuch pulsów prostokątnych o czasie trwania 2ms i przerwie 5ms, z bardzo wysokim natężeniem.

MAGNETOTERAPIA

Magnetoterapia wykorzystuje zmienne pole magnetyczne impulsowe, działające przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo oraz przekrwiennie. Znajduje zastosowanie w stanach pourazowych narządów ruchu, zespołach bólowych wszelkiego pochodzenia, ogólnej regeneracji, przy osteoporozie, przeciwdziała osłabieniu osób starszych, zakłóceniom w krwioobiegu odwodowym oraz owrzodzeniom.

Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

© 2024 Ośrodek Magnolia w Ustroniu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres