Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Przyjazd

arrivalCalendar

Wyjazd

departureCalendar

W ramach kontraktu z NFZ

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. W przypadku wystawienia skierowania przez system e skierowania (obowiązkowo dla skierowań wystawianych od 08.01.2022) Skierowanie na leczenie szpitalne w Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej (2306)

Pacjenci powinni dostarczyć inną istotną dokumentację medyczną w przypadku nie umieszczenia innych schorzeń niż główne w skierowaniu.

Lekarze, którzy mogą kierować pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,

 • chirurgicznych,

 • neurochirurgicznych,

 • neurologicznych,

 • reumatologicznych,

 • chorób wewnętrznych,

 • onkologicznych,

 • ginekologicznych,

 • urologicznych.,

 • pediatrycznych,

 • kardiologicznych,

 • geriatrycznych.

W PRZYPADKU ZAOSTRZENIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH PACJENCI MOGĄ BYĆ KIEROWANI NA REHABILITACJĘ PRZEZ LEKARZA PORADNI:

 • rehabilitacyjnej,

 • urazowo-ortopedycznej,

 • neurologicznej,

 • reumatologicznej.

Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

© 2024 Ośrodek Magnolia w Ustroniu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres