Turnus rehabilitacyjny

Przyjazd

arrivalCalendar

Wyjazd

departureCalendar

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bardzo dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych.  Osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie odpowiedni turnus rehabilitacyjny. Należy pamiętać,  że musi on być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza jak również musi być organizowany przez ośrodek mający odpowiednie uprawnienia. Ośrodek Magnolia w Ustroniu posiada wpis do rejestru Wojewody Śląskiego  OD/24/0001/24 ważny do dnia 07.07.2027r.

Arka Vitae S.A.

posiada uprawnienia do organizatorów OR/04/02/24 ważny do 25.12.2026r

 • usprawniająco – rekreacyjny;

 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (językowe, taneczne)

 • rekreacyjno – sportowy i sportowy (bilard, boccia, biegi, marsze)

 • psychoterapeutyczny

 • dla grup osób z następującymi dysfunkcjami lub schorzeniami:

 • dysfunkcja narządu ruchu ( w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich),

 • dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),

 • z upośledzeniem umysłowym,

 • z chorobą psychiczną,

 • z padaczką,

 • ze schorzeniami układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, oraz moczowo-płciowego,

 • z cukrzycą,

 • ze schorzeniami endokrynologicznymi, metabolicznymi, neurologicznymi, enzymatycznymi.

Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

© 2024 Ośrodek Magnolia w Ustroniu - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres