POBYTY REFUNDOWANE

Rehabilitacja ogólnoustrojowa, turnusy rehabilitacyjne dofinansowane PFRON
POBYTY REFUNDOWANE
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

Rehabilitacja w ramach kontraktu z NFZ

TURNUSY REHABILITACYJNE

TURNUSY REHABILITACYJNE

Rehabilitacja dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.